forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Plakat A3 rops polityka senioralna efs page 0001

Drukuj

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2024”

on czwartek, 24, sierpień 2023 12:45.

asystentosobisty2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA GMINY SITNO

DO REALIZACJI PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2024”

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –


W związku z zamiarem przystąpieniem Gminy Sitno do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Cele i adresaci Programu

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

2. Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Cele szczegółowe Programu są następujące:

1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 15 000 osób z niepełnosprawnościami;
2) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
c) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

STOP WŁAMANIOM DO DOMÓW

on poniedziałek, 07, sierpień 2023 12:00.

NA STRONE2

Drukuj

STOP WŁAMANIOM

on poniedziałek, 07, sierpień 2023 11:56.

na strone

Drukuj

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ROK 2023

on środa, 19, lipiec 2023 12:32.

                     wspierajseniora              mrips

Gmina Sitno przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitnie w związku z realizacją w 2023 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II, ogłasza nabór uczestników do wyżej wymienionego Programu. Z programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu zostanie zapewniony dostęp do tak zwanych opasek bezpieczeństwa wraz z systemem całodobowej zdalnej usługi teleopieki.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centrum teleopieki.

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub kontaktując się osobiście z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie pokój numer 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 611 26 02 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 28 lipca 2023 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

 

Kierownik GOPS
Alicja Szopa

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on poniedziałek, 03, kwiecień 2023 08:13.

wielkanoc2023

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II