forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Projekt "Polityka Senioralna" EFS

EFS

 

vhn xhfj         Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Sitno zapraszają mieszkańców Gminy Sitno do udziału w projekcie  Polityka Senioralna (EFS+) realizowanym w ramach j. Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

       Polityka Senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65 + z gminy Sitno. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.08.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne z dojazdem do seniorów

- usługi pielęgnacyjne w tym usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi sąsiedzkie i opiekuńcze

- usługi psychologiczne

- usługi „złota raczka”, w tym drobne naprawy domowe oraz sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie

Grupę docelową stanowią:

Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz  faktyczni opiekunowie tych osób.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w okresie od 24.07.2023 do 31.12.2025 r. przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie pod numerem telefonu 84 6112602. Dodatkowe informacje w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania t.j.: 7.00 – 16.00, wt., śr., czw. : 7.00 – 15.00, pt 7.00-14.00 - oraz telefonicznie pod nr tel. 84 6112602.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 Wójt Gminy Sitno
  Krzysztof Seń

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Wykaz partnerów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Cel projektu

 

Polityka Senioralna Sitno