forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Plakat A3 rops polityka senioralna efs page 0001

Drukuj

Informacja o dodatku elektrycznym

on poniedziałek, 05, grudzień 2022 06:19.

elektryczna

 

Dopłaty do prądu w 2022 roku

Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

 • Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny.
 • Niezbędne jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto nie otrzyma dopłaty do prądu 2022?

Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które:

 • korzystają z fotowoltaiki,
 • mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła.

Brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy

 • 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne,
 • 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.

Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej należy złożyć między 1 grudnia 2022, a 1 lutego 2023 r.

 

Jak złożyć wniosek?

Są dwie opcje:

 1. wydrukowany i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.
 1. złożyć go za pośrednictwem Internetu. Aby złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez internet, należy mieć Profil zaufany. Kolejne czynności, które trzeba wykonać:
 • Zalogować się do portalu e-PUAP,
 • Z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • Wybrać odpowiedni urząd i rodzaj pisma,
 • Załączyć pobrany przez internet i wypełniony wniosek,
 • Złożyć podpis elektroniczny i wysłać wniosek.

 

Word1 Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

 

Drukuj

Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

on poniedziałek, 28, listopad 2022 06:35.

wsparcie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:


•ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjść na zewnątrz,
•posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
•nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.


Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia
sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Drukuj

Informacja nt. Dodatku węglowego

on czwartek, 17, listopad 2022 06:19.

Dodatek węglowy

Drukuj

Informacja o realizowanym projekcie i rekrutacji

on czwartek, 27, październik 2022 11:25.

GRAFIKA

 

pdfFormularz zgłoszeniowy

pdfWięcej informacji w załączniku: Informacje o projekcie

Drukuj

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

on poniedziałek, 24, październik 2022 13:41.

      j

     Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

„Dostępna i elastyczna dotacja”

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Sięgnij po dotację!

Co oferujemy?

Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne

Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł

Uczestnicyprojektu mogąubiegsięośrodki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.

Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zaplanujesz swój nowy biznes
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od innych
 • masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
 • zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
 • będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
 • będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”

Nabór wniosków na przyznanie refundacji w ramach instrumentu

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”

    Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”. W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność,
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące,
 • zatrudnia bądź planuje zatrudnić asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoby ubiegające się o wsparcie powinny złożyć Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu wraz z załącznikami.

Formularze można składać od 26 września 2022 r. do 28 października 2022 r. pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D. W przypadku braku wymaganej liczby chętnych rekrutacja będzie przedłużona.

Co oferujemy?

Możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających
z niepełnosprawności.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od rodziny
 • otrzymasz zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta przez okres 6-miesięcy

 

Więcej informacji : Wsparcie osób z niepełnosprawnością


Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II