forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Uwaga! Program Rodzina 500+ 2021/2022

on czwartek, 28, styczeń 2021 07:43.

 logo programu 500+

Jak załatwić formalności?

      Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek. Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. droga tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą nastepowały w formie decyzji administracyjnej. 

  Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone  z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku - czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Bez tytdujłu

Wniosek na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 oraz więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500+”, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na naszej stronie w zakładce "500+ Świadczenie Wychowawcze", a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  lub na portalu Obywatel.gov.pl 

Fotoomnia.com - Telefon Tradycyjny - IkonaKontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 6276099

Drukuj

Życzenia

on czwartek, 31, grudzień 2020 11:03.

Dwanaście miesięcy przed Nami,
Niech będą najlepsze dla każdego z Nas.
Świąteczną radość niezmiennie nieś w sercu,
przez cały rok, na trudny i lepszy czas.
Ze słońem nad głową i w duszy, miej zdrowie wyzwania brać
Nie żałuj niczego co z tyłu, łap wiatr w żagle, odważnie do przodu patrz.
Miej zawsze przyjaciół przy boku i 365 dni najlepszych szans.
Szczęśliwego Nowego Roku

życzy 

Kierownik wraz z Pracownikami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sitnie

Drukuj

Ogłoszenie naboru

on czwartek, 31, grudzień 2020 10:39.

      W związku z ogłoszeniem programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 uprzejmie proszę o zgłaszanie chętnych osób z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku poniżej 16 lat oraz osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do poszczególnych programów do dnia 6 stycznia 2021 r., gdyż Gmina składa wnioski do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Wojewódzkiego).

           1. Ponadto usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

              1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących                            kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

               2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
              w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie                               zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

               3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

 

 

 

 

       Nabór wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021 | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

       Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 |
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

 

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II