forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Plakat A3 rops polityka senioralna efs page 0001

Drukuj

Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2021 PLUS

on środa, 25, styczeń 2023 17:24.

pomoc zywnosciowalOKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 - sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu,
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, tel. 84 639 44 60.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych bezpłatnie.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria zapraszamy po odbiór skierowań do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73,  22-424 Sitno w godzinach pracy ośrodka.

Drukuj

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

on czwartek, 12, styczeń 2023 08:33.

dodatek gazowyDodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na;

  • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
  • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
  • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
  • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację VAT można składać do dnia 24 lutego 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, po 29 lutego 2024 r w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, która jest przedmiotem wniosku.

Drukuj

Wesołych Świąt!

on wtorek, 20, grudzień 2022 07:44.

życzenia15

Drukuj

INFORMACJA

on wtorek, 20, grudzień 2022 07:38.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sitnie

informuje, iż w dniu

23 grudnia 2022 roku

Ośrodek Pomocy będzie czynny

w godzinach 7.00 – 11.00

Drukuj

ZIMOWISKO W GÓRACH

on wtorek, 20, grudzień 2022 06:55.

Bez tytułujkkkkkkkkkkk

1 stronba

 

Bez tytu nu

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.stowarzyszenie-kras.pl/index.html

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II