forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Opieka wytchnieniowa

on 23 kwiecień 2019.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.
Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Wsparcie może być realizowane poprzez:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej,
2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego,
3. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.
W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu:
- 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,
- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
- 240 godzin specjalistycznego poradnictwa.
Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pok.
nr 18 lub pod numerem telefonu 84 611 26 02.
Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku przez Gminę Sitno o dofinansowanie Programu ze środków budżetu państwa, osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w terminie do dnia 25 kwietnia br.

Druk do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II