forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Czyste powietrze

 

OGŁOSZENIE !

   Wydawanie zaświadczeń o dochodach z programu Czyste Powietrze w okresie od 01.08.2021 r. w rodzinach, w których w gospodarstwie domowym pojawi się dochód z gospodarstwa rolnego nie będzie możliwe do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września 2021 r., ponieważ gmina nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej.

 Więcej informacji pod numerem tel.: 84 627 60 99

 

 

Word1Wniosek o wydanie zaświadczenia w ramach Programu Czyste Powietrze