forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

on 28 luty 2024.

flaga godlo

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego
w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Osoby zakwalifikowane do ww. programu mogą składać Karty zgłoszeniowe osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kartę należy wypełnić, podpisać  i złożyć  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka tj.;
Poniedziałek 7.00- 16.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 611 26 02 bądź przez  kontakt z pracownikami socjalnymi tutejszego GOPS.

Załączniki:

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Oświadczenie asystenta programu

Karta zgłoszenia

Karta zakresu czynności

Program aoon jst edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO

 

Mrips