forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Sieć Pomocy Osobom Pokrzydzwonym

on czwartek, 09, czerwiec 2022 11:53.

1654772808486

Drukuj

Pismo dot. bezpieczeństwa pożarowego

on czwartek, 12, maj 2022 10:31.

Scanhhhh

Drukuj

INFORMACJA

on środa, 11, maj 2022 11:40.

komunikat

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE
I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 930) zmieniła istotną przesłankę przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2022 r. muszą zawierać PESEL nadany obywatelom Ukrainy.

              Obywatel Ukrainy nie musi mieć nadanego numeru PESEL, jeżeli wniosek złożono przed 30 kwietnia 2022 r. Jest to data wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Drukuj

Projekt "Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy"

on wtorek, 10, maj 2022 10:49.

UE

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt „Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 100 osób z niepełnosprawnością, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących/uczących się w województwie lubelskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia: 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm., art. 3 pkt. C) (38 kobiet i 12 mężczyzn niepracujących) i 50 biernych zawodowo z powodu choroby (38 kobiet i 12 mężczyzn), poprzez uzyskanie, w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023, kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego (50 osób z niepełnosprawnością: 38 kobiet i 12 mężczyzn), prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez min. 24% osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Do kogo adresowany jest projekt?

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która:

  1. jest osobą powyżej 18 roku życia, zamieszkującą/uczącą się na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), doświadczającą trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia: z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (niepracującą - bezrobotną lub bierną zawodowo) lub bierną zawodowo z powodu choroby,
  2. nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuje się, do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy” nie uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

Projekt zakłada wsparcie Uczestników Projektu w postaci:

  1. Indywidualnego doradztwa zawodowego,
  2. Indywidualnego pośrednictwa pracy,
  3. Warsztatów w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy,
  4. Szkoleń zawodowych,
  5. Staży zawodowych,
  6. Wsparcia psychologicznego,
  7. Zatrudnienia wspomaganego.

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do projektu: III-VI 2022

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 20-808 Lublin.

Tel: 604 812 922

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Wesołych Świąt!

on środa, 13, kwiecień 2022 13:24.

1649743936245

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II