forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Informacja nt. Dodatku węglowego

on czwartek, 17, listopad 2022 06:19.

Dodatek węglowy

Drukuj

Informacja o realizowanym projekcie i rekrutacji

on czwartek, 27, październik 2022 11:25.

GRAFIKA

 

pdfFormularz zgłoszeniowy

pdfWięcej informacji w załączniku: Informacje o projekcie

Drukuj

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

on poniedziałek, 24, październik 2022 13:41.

      j

     Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

„Dostępna i elastyczna dotacja”

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Sięgnij po dotację!

Co oferujemy?

Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne

Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł

Uczestnicyprojektu mogąubiegsięośrodki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.

Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zaplanujesz swój nowy biznes
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od innych
 • masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
 • zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
 • będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
 • będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”

Nabór wniosków na przyznanie refundacji w ramach instrumentu

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”

    Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”. W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność,
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące,
 • zatrudnia bądź planuje zatrudnić asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoby ubiegające się o wsparcie powinny złożyć Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu wraz z załącznikami.

Formularze można składać od 26 września 2022 r. do 28 października 2022 r. pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D. W przypadku braku wymaganej liczby chętnych rekrutacja będzie przedłużona.

Co oferujemy?

Możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających
z niepełnosprawności.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od rodziny
 • otrzymasz zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta przez okres 6-miesięcy

 

Więcej informacji : Wsparcie osób z niepełnosprawnością


Drukuj

Informacja o projekcie "Aktywizacja = Praca bez barier"

on piątek, 21, październik 2022 09:40.

aktywizacja

Drukuj

Dzień Seniora w ZUS

on piątek, 30, wrzesień 2022 11:49.

senior

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami infromacyjnymi na stronie ZUS:

Dzień Seniora 2022 - ZUS

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II