forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

on 12 styczeń 2023.

dodatek gazowyDodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na;

  • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
  • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
  • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
  • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację VAT można składać do dnia 24 lutego 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, po 29 lutego 2024 r w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, która jest przedmiotem wniosku.

 

Jak otrzymać dodatek do gazu:

Wnioski o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023, składa się je w urzędzie zgodnym
z miejscem zamieszkania. W Gminie Sitno obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Świadczeń Rodzinnych) wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie, pok. nr 8 Budynku Centrum Kultury w Sitnie w godzinach pracy GOPS-u.

Tel. kontaktowy: 84 627 60 99

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

Do wniosku należy dołączyć oraz dowód zapłaty wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYZNANA DODOTKU DO GAZU ZIEMNEGO:

ü  Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT - PDF

ü  Klauzula informacyjna do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT

ü  Faktura dokumentująca dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego), Faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT.

ü  Dowód zapłaty za Fa Vat wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

ü  W przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy dostarczyć:

- dowód zasądzenia alimentów

- informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

- informację o przyznanym stypendium,

- informację o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II