Drukuj

Pracownicy

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

 

PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SITNIE:


Kierownik:

mgr Alicja Szopa

Dział Finansowo-Administracyjny
mgr Marta Machowska - Główny księgowy
mgr Wiktoria Mazurek - Inspektor ds. Księgowości i Administracji

Wieloosobowe stanowisko pracy socjalnej:
Jerzy Lichota - Starszy specjalista pracy socjalnej
mgr Marta Bełz - Starszy pracownik socjalny
mgr Magdalena Wiater - Specjalista pracy socjalnej
mgr Aleksandra Wawrzyńska - Starszy asystent rodziny

Wieloosobowe stanowisko obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, stpendiów i czystego powietrza
mgr Jowita Rycyk - Starszy inspektor ds. świadczeń
mgr Irena Kapusta - Starszy inspektor ds. świadczeń

Dzienny dom Senior+ w Stanisławce
Daniel Bergiel  – Inspektor p.o kierownika
Irena Antoszek – Starszy opiekun osób starszych

 

Bez tytułu