forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

O Nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy powołaną uchwałą w 1990r. przez Gminną Radę Narodową w Sitnie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.


SIEDZIBA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU URZĘDU GMINY SITNO:


budynek

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Pracownicy socjalni:
Jerzy Lichota - starszy specjalista pracy socjalnej
mgr Marta Bełz - starszy pracownik socjalny
mgr Alicja Szopa - specjalista pracy socjalnej
mgr Magdalena Wiater - pracownik socjalny

Księgowość:
mgr Marta Machowska - główny księgowy

Obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+, funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, dobry start 300+ i stypendia:
mgr Jowita Rycyk - inspektor ds. świadczeń
mgr Irena Kapusta - inspektor ds. świadczeń

Asystent rodziny:
mgr Aleksandra Wawrzyńska

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II