forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

Pismo w sprawie cyberataków

on piątek, 11, luty 2022 07:52.

Scan22

Drukuj

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

on czwartek, 03, luty 2022 13:12.

godloGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 adresowany jest:

- do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

- do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi wytchnieniowej na rok 2022.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

- posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

- wymagające wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywające w domu, tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

 

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 jest złożenie:

- karty zgłoszeniowej,

- kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

- ankiety kwalifikacyjnej do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,

- karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 od poniedziałku do piątku w  godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie tj. 84 611 26 02

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

Drukuj

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

on czwartek, 03, luty 2022 12:41.

godlo

Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie prosi o kontakt osoby z niepełnosprawnościami, chętne do skorzystania z programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Program adresowany jest do:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. Załatwianiu spraw urzędowych;

4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Realizacja zadania w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 84 611 26 02 w godzinach pracy GOPS.

 

Drukuj

Wydawanie żywności

on środa, 02, luty 2022 11:02.

INFORMACJA

 

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że od dnia 14.02.2022 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu rozpocznie wydawanie żywności dla podopiecznych.

 

 pdfInformacja o wydawaniu żywności

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II