forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 edycja 2022

on czwartek, 17, marzec 2022 12:57.

aaaa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 edycja 2022

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku: 196.000,00 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku: 245.000,00 zł

Słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”
w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  • Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Drukuj

Podstawowe informacje dla osób przekraczających granicę

on środa, 09, marzec 2022 10:08.

Bez tytułu223

Poniżej znajduje się informacja odnośnie bezpłatnej pomocy prawnej:

pdf  Lista adwokatów - pomoc stacjonarna

Drukuj

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

on poniedziałek, 07, marzec 2022 14:12.

 
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu planuje realizację szkoleń grupowych w zakresie: 

 

 - Pracownik ds. rachunkowości z ECDL BASE,

- Animator zabaw dziecięcych i czasu wolnego,

- Kucharz z egzaminem czeladniczym,

- Piekarz z egzaminem czeladniczym,

- Fryzjer z elementami barberingu z egzaminem czeladniczym,

- Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym,

- Stolarz meblowy - monter mebli z egzaminem czeladniczym,

- Tapicer meblowy,

- Szwaczka tapicerki meblowej,

- Mechanik pojazdów samochodowych z egzaminem czeladniczym,

- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych,

- Kierowca operator wózków jezdniowych,

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym.

 

Jedyny warunek konieczny to aby kandydat do pracy posiadał status osoby bezrobotnej !

 

2 4 miniUczestnicy szkoleń otrzymują:

- pokrycie kosztów szkolenia do 16 000 zł,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów badań lekarskich,

- zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania szkolenia.

 

Szczegółowe informacje u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość, tel. 84 638 33 31, https://zamosc.praca.gov.pl/

Drukuj

Informacja nt. Programu Akademia Rozwoju

on czwartek, 17, luty 2022 13:22.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II