Drukuj

Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Tarcza dla Ciebie"

on 04 kwiecień 2022.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Tarcza dla Ciebie”, nr projektu RPLU.09.03.00-06-0050/21

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

50 osób fizycznych (30K, 20M) fizycznych w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego(zamieszkujących zgodnie z KC) pozostających bez pracy bezrobotne zarejestrowane w UP i niezarejestrowane oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowane jako przedstawiciele w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komornicza lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Grupa docelowa stanowi w 100% osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

-długotrwałego bezrobocia

-niskich kwalifikacji

-osoby z niepełnosprawnościami.

Do udziału w projekcie preferowane będą: 

  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby w wieku 50+

Premiująco przyjmowane do projektu będą:

  • osoby planujące zatrudnienie
  • osoby które w wyniku COVID-19 utraciły prace, tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolite Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433 z dn.13.03.2020r.).

Celem projektu jest nabycie niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia DZG przez 50 os.(30K,20M) z województwa lubelskiego, które założą działalność gospodarczą przez co nastąpi wzrost poziomu przedsiębiorstw w woj. lubelskim do 08.2023r.

Główne działania:

  1. WSPARCIE SZKOLENIOWE
  2. WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 23 050,00 zł
  3. WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – 2000,00zł netto/1 miesiąc, wsparcie udzielanie przez maksymalnie 12 miesięcy. 

 Więcej informacji na stronie internetowej: https://proesa.pl/projekty/tdc/

KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu: ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin