Drukuj

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

on 14 październik 2021.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

opiekawW związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie prosi o kontakt opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy chcieliby w 2022r. skorzystać z tej formy pomocy.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

W ramach tego programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, Gmina Sitno planuje realizację opieki wytchnieniowej w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 20.10.2021r. w godzinach pracy GOPS.

ZAŁĄCZNIKI:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022