forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

„Opieka wytchnieniowa edycja 2021”

on 14 maj 2021.

owGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” , finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Program skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 120 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest złożenie:

1- Karty zgłoszeniowej
2- Karty oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka
3- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00).
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

p.o. Kierownika GOPS
Alicja Szopa

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II