Drukuj

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

on 14 maj 2021.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

ow

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wymagania niezbędne:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2) preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
5) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania:
- 120 h/czas trwania umowy – 30,00 zł brutto za 1 h.

Obowiązki opiekuna:
Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
c) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Karty można złożyć drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w tutejszym ośrodku (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00) do dnia 28 maja 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 84 611 26 02

p.o. Kierownika GOPS
Alicja Szopa