Drukuj

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej edycja 2021

on 14 maj 2021.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, iż od czerwca 2021r  przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym zatrudni osoby na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie.
Liczba zaplanowanych godzin usług ogółem w 2021r – 630 tj. dla 4 uczestników Programu.
 Koszt jednej godziny świadczenia usług to 40 zł- brutto.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) komunikatywność,  w  tym  znajomość  alternatywnych  sposobów  porozumiewania  się z osobami niepełnosprawnymi,  
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,
e) prawo jazdy kat. B

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej ).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny w linku:
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2021

Wymagane dokumenty :
a/ CV i list motywacyjny,
b/ kwestionariusz osobowy,
c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,
d/ oświadczenie o niekaralności
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.
Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie pod nr 84 611 26 02 lub osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sitnie t. j. (w poniedziałki w godzinach od 7.00 – 16,00, w dniach wtorek -czwartek w godzinach od 7.00 -15,00, w piątek w godzinach od 7.00 – 14,00) do dnia 28 maja 2021 roku.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Sitnie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 , 22-424 Sitno w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 12.00. lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

p.o  Kierownika GOPS
Alicja Szopa