forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdf Podanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym

Drukuj

Program "Opieka Wytchnieniowa"

on 22 kwiecień 2020.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

 

orzeł

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie przystępuje do realizacji Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Są to usługi limitowane - limit wynosi 240 godzin na osobę. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższym wymiarze.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka musi wypełnić „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny –
Skali FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0-75 pkt., wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pok. nr 18 lub pod numerem telefonu 84 611 26 02.

 

pdf Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020 

pdf Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej

pdf Karta zgłoszenia do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II