forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Informacja - stypendium szkolne

on 24 luty 2020.

Informacja – stypendium szkolne

 

Zgodnie z art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznaniu stypendium szkolnego. Natomiast art. 90d mówi, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

W związku z podwyżką od 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę zwracam się z prośbą o przeliczenie dochodu w rodzinie, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 84 6276099

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego zgodnie z regulaminem:

1. Podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, atlasy.

2. Komputer, programy komputerowe, sprzęt komputerowy (drukarka) i inne pomoce edukacyjne.

3. Tornister, plecak szkolny.

4. Przybory szkolne takie jak: blok, brystol, papier milimetrowy, papier kancelaryjny, gumka, temperówka, kalkulator, papier kolorowy, bibuła, ołówki, długopisy, pióra, kredki, flamastry, nożyczki, klej, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, farby, pędzle, plastelina, modelina, zeszyty oraz inne materiały wymagane przez szkołę.

5. Strój na zajęcia wychowania fizycznego: dres, spodenki, koszulki, obuwie sportowe.

6. Na basen: strój kąpielowy, czepek, okulary, klapki.

7. Strój galowy związany z uroczystościami odbywającymi się w szkole oraz inne wyposażenie uczniów wymagany przez szkołę.

8. Opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
9. Opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.
10. Całkowite lub częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, opłaty za usługi internetowe, wyjazdy na basen i inne związane z programem nauczania.

 

Na fakturach zapis np. bluza sportowa, dres, odzież sportowa, gdy nie ma takiego zapisu to pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy z adnotacją, że jest to odzież sportowa.

 

Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości jak i co do ceny zakupionego towaru, muszą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym.

 

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:


- odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy)

- meble (np. regały na książki, szafy)

- kamery internetowe
- sprzęt rehabilitacyjny
- wkładki ortopedyczne
- śpiwory, namioty

 

                                                                                                                                                                                      Irena Kapusta

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II